Kesan Pengaruh Islam Pada Tamadun Melayu Dari Pihak Politik Essay

Kesan Pengaruh Islam Di Tamadun Melayu Dri Segi Politik

Kesan Pengaruh Islam di Alam Melayu Dari Pihak Politik

Pada Alam Melayu, Islam telah diterima seawal abad ke-7 atau eight lagi. Kesan kedatangan Islam ke Alam Melayu boleh dilihat untuk pelbagai arah kehidupan masyarakat sehingga sekarang. Antara keasan yang terutama ialah untuk segi politik dan pentadbiran.

Perkataan politik berasal daripada perkataan Ancient greek polis yang bermaksud Situs, dalam perkataan lain politik bermaksud hak untuk menarik bahagian memilih kerajaan yang memerintah. Walupun konsep dan pandangan terhadap politik berbeza, politik dalam Alam Melayu telah lama wujud.

Kedatanagn Islam sudah mengubah sistem poltik pentadbiran dan perundangan Melayu. Sebelum kedatangan Islam, sistem pemerintahan dipengaruhi sebaik-baiknya oleh cara politik Hindu dimana cisura dianggap punya kuasa yang luar biasa. Mereka mempercayai pemerintah berasal daripada keturunan dewa malah hendidura juga yaitu penjelmaan tuhan. Dengan itu, munculnya istilah dewa cisura dan segala titah perintahnya menjadi undang-undang dan kaum wajib mematuhinya tanpa mempersoalkan sistem tersebut. Dengan kedatangan Islam ke Alam Melayu, sistem kesultanan Kerajaan Uthmaniyyah telah diperkenalkan dimana pemimpin negara dan ketua agama Islam ialah Sultan. Seorang Sultan tidak merupakan lagi sebagai keturunan dewa tetapi semata-mata menjalankan tugas-tugas yang diperintah oleh Allah mengikut hukum-hukum yang ditetapkan oleh Kristus s. t. t. Sultan juga bertanggungjawab untuk menentukan pentadbiran dapat dilaksanakan dengan berkesan kemudian baik. Buktinya, pada zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Antara langkah-langkah yang diambil bagi menentukan negara itu makmur serta aman, Sultan dibantu oleh penasihat, ulama, mufti, bendahara, Temenggung kemudian sebagainya untuk memastikan kelicinan pentadbiran, Pelbagai jenis undang-undang atau hokum-hukum adat diraih. Undang-undang yang telah struktur, contohnya Hukum Kanun Melaka pada abad ke 18, jelas menunjukkan Islam bermain peranan yang penting di dalam Alam Melayu. Satu fasal...